Giriş

Giriş

nob ecz

TEB Haber

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" kapsamında, eczacılara stoklarının düzenlenmesi hakkı getirilmiş; konu 19.08.2016 tarih ve 4343 yazımız ile duyurulmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Birliğimize yapılan bildirimde;

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 27.09.2016 tarihinde yayımlanan son duyuru ile 01.10.2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik İmza” ile e-reçete düzenlenebileceği, mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin ilgili tüm kişiler, özel veya kamu tüm kurum/kuruluşlar tarafından alınması gerektiği bildirilmiştir.

Duyuruda bahsi geçen istisnai durumlar Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması Maddesinin 3.fıkrasında belirtilmiş olup, ilgili madde aşağıdaki şekildedir;

"(3) Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;

a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler,

b) Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,

c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,

ç) SUT’un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,

d) Acilde düzenlenen reçeteler,

e) Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),

f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.)."

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK Duyurusu için tıklayınız.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 09.09.2016 tarihinde “Eczane Levha Standartları Kılavuzu” yayımlanmış ve Birliğimiz tarafından Kurum ile yapılan görüşmeler neticesinde; levha standartlarının, 12/04/2017 tarihine kadar açılacak ve bu süreçte nakledecek eczaneler için geçerli olacağı, mevcut diğer eczaneler için geçiş takvimine ilişkin yönetmelik çalışmalarının Kurum tarafından devam ettirilmekte olduğu ve ilerleyen süreçte gerekli bilgilendirmenin Kurum tarafından yapılacağı duyurulmuştu.

Tabelasını kılavuzun yayımlanmasından önce hazırlatmış olup, kılavuzun yayımlandığı 09.09.2016 tarihinden sonra eczane açılışı veya nakli başvurusunda bulunan eczacılarımızın yeniden bir tabela daha yaptırması durumunda kalmaları seklindeki belirsizlikleri ve eczacılarımızın olası mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla Birliğimiz tarafından Kurum yetkilileri ile görüşülmüş ve çözüm sağlanması talep edilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 30.09.2016 tarihinde (bugün) yayımlanan “Eczane Levha Standartları – İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacılarımızın Dikkatine” başlıklı duyuru:

“12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi doğrultusunda eczane levha standartları Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenerek Kurumumuza sunulmuş ve tarafımızca yapılan değerlendirmede söz konusu standartlar uygun bulunarak Eczane Levha Standartları Kılavuzu hazırlanmıştır.

Sözü edilen Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü Kurum tarafından reçete sayısı veya ciro kriterleri dikkate alınarak belirlenecek geçiş takvimi doğrultusunda eczaneler tarafından en geç 12/4/2017 tarihine kadar yerine getirilir. “ hükmü doğrultusunda Kurumumuz tarafından geçiş takvimi belirlenecek olup, henüz geçiş takvimi belirlenmediğinden bahsi geçen Kılavuz hükümlerinin 12/04/2017 tarihine kadar uygulanma zorunluluğu bulunmadığı önemle duyurulur.” Şeklindedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2016 Ağustos Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü ile Eczane ve Optik katılım payı tutarlarının 30.09.2016 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Page 1 of 15

Bizden Haberler

E-postanızı bizimle paylaşarak güncel haberleri mail olarak alabilirsiniz.
Sadece bilgi amaçlı kullanılacaktır.

İletişim

  • Binevler Mahallesi 11. Sokak Emniyet Konutu Üstü
  • Merkez / Kahramanmaraş
  • +90 344 216 26 27
  • +90 344 216 26 28
  • +90 344 215 77 75
  • bilgi@kahramanmaraseo.com
  • Harita