Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler Yönetmelik

31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Kategori Duyuru

21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği yayımlanmış olup, yönetmeliğin 29 ncu maddesi aşağıdaki şekildedir;

Kategori Duyuru
Pazartesi, 15 Ağustos 2016 10:58

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLGİLENDİRME

İl sağlık müdürlüğümüzden odamıza gönderilen resmi bilgilendirme yazısı;

Kategori Duyuru

Bilindiği üzere, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlendiği 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm Kamu Kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan özel iş yerleri 01 Temmuz 2016 tarihi itibari ile ilgili yasa ve bağlı yönetmeliklerden sorumlu tutulacaktır.

Kategori TEB Haber
Pazartesi, 23 Mayıs 2016 16:52

Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 2015 tarih ve 29510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/126 Esas Sayılı ve 2015/86 Karar sayılı kararı ile 6643 sayılı yasanın 58.maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar" şeklindeki ifadesinin iptaline karar verilmesi nedeniyle Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde buna uygun değişiklik yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur.

Kategori TEB Haber

Bilindiği üzere; 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı resmi gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 16 ncı maddesi ile "İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar" açıklanmaktadır.

Kategori Duyuru

Bilindiği üzere 28.03.2016 (bugün) tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazete’de Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup,

Kategori TEB Haber

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün 29667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kategori Haberler