Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler Sağlık

İl Sağlık Müdürlüğünden 17/05/2016 tarihinde bölge eczacı odamıza gelen "İlaç Suistimali" konulu yazı yazımız ekinde mevcuttur. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.03.2016 tarihinde aynı tarihli ve 2164355 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; “Hemofili Takip Karnesi ve Kan Ürünleri Reçeteleri Hakkında” 2016/9 sayılı Genelge yayımlanmış olup ekte sunulmaktadır.

Kategori Duyuru

İl Sağlık Müdürlüğünden bölge eczacı odamıza gelen 25/03/2016 tarih ve "Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlara İlişkin Faturalar" Konulu yazı yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru

İl Sağlık Müdürlüğünden bölge eczacı odamıza gelen 25/03/2016 tarih ve "Sente Yakı" konulu duyuruda; BİMER başvurusuna istinaden yapılan incelemede Sağlık Bakanlığınca verilen bir izin/ruhsat olmamasına rağmen Sente Yakı adlı ürünün dış ambalajında "izin sahibi-imal yeri: Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Tekstil San ve TİC.A.Ş.", "Sağlık Bakanlığı İzin Tarihi:19/072007", "İzin No: 2007/15" ve "BEK Sağlık Ürünleri LTD.ŞTİ. için üretilmiştir." ibarelerinin yazılı olduğundan söz edilmektedir.

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.03.2016 tarihinde aynı tarihli ve 2164347 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; “Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında” 2016/3 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Kategori Duyuru
Perşembe, 24 Mart 2016 23:44

Kontrole Tabi İlaçlar Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğünden bölge eczacı odamıza gelen Koçak Farma İlaç Firmasına ait "Madol 100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul" adlı ilacın yeşil reçete ile verileceğinden dolayı kontrole tabi ilaçlar listesine alındığına dair yazı yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru
Perşembe, 24 Mart 2016 23:40

Kontrole Tabi İlaçlar Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğü'nden bölge eczacı odamıza gelen "Kontrole Tabi İlaçlar" konulu duyuru yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru

İl Sağlık Müdürlüğünden bölge eczacı odamıza gelen "Kayıp - Çalıntı Kırmızı Reçeteler" konulu yazı yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru

İl Sağlık Müdürlüğü'nden bölge eczacı odamıza gelen 22/02/2016 tarih ve "İlaç Alım Adresi" konulu yazıda, yazımız ekinde yer alan listede ki şahısların yararlandığı sağlık kurumlarının ve ilaç aldıkları adreslerin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesi istenmektedir.

Kategori Duyuru

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile bölge eczacı odamız tarafınca yapılan görüşmeler sonucunda; önümüzde ki dönemde reçetesiz antibiyotik satışı ile ilgili denetimlerin sıklaşacağı ve reçetesiz antibiyotik satışı yaptığı tespit edilen eczaneler için para cezası uygulanacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Kategori Duyuru
Page 1 of 2