Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler Sözleşme

T.C. Yargıtay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı.

Kategori Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde 19/01/2018 tarihinde yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında” konulu duyuru ile Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan sözleşmeye konu olan tıbbi malzemelerin dağıtım veya satışının yapıldığı yerleri ifade eder şekilde “satış merkezleri” ile yapılacak ve yenilenecek sözleşmeye ilişkin bilgiler duyurulmuştur.

Kategori Duyuru

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi’nin 4.1.3. Özel haller başlıklı maddesinin a.fıkrası; “… Ayrıca müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri için (Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hariç) SUT hükümleri geçerli olup, sevk zincirine uyulması ve reçetelerine sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kategori Duyuru

SGK’dan alınan yeni bilgiye göre ;

Kategori Duyuru

2017 SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme alım sözleşmeleri odamıza gelmiştir.

Kategori Duyuru

2017 yılı TBMM sözleşmeleri odamıza gelmiştir.

Kategori Duyuru

2017 yılı cezaevi sözleşmeleri odamıza gelmiştir.

Kategori Duyuru

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) yetkilileri ile yapılan görüşmelerde JGK bağlısı birlikler tarafından erbaş ve erlere reçete edilen ilaçların temininde mesai sonrasında veya resmi tatillerde, anlaşmalı eczanenin nöbetçi olmaması durumunda sıkıntı yaşandığı ve buna bağlı mağduriyetler oluştuğu konusu gündeme gelmiş, konunun çözüme kavuşturulması hususunda mutabık kalınmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30 Haziran 2016 tarihinde iletilen yazılarında mesai sonrasında ve resmi tatil günlerinde erbaş ve erlere reçete edilen ilaçların nöbetçi eczaneler tarafından JGK ile anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın verilmesi, reçete tutarının ilacı veren eczane tarafından erbaş/erin görev yaptığı Birlik/Kurumun bağlı olduğu askeri tahakkuk birimine reçetenin karşılandığı ay sonuna kadar TSK SPTS kaydı yapılmadan SUT kurallarına uygun olarak, İTS çıktısı ile birlikte fatura edilmesi halinde eczanenin fatura bedelinin geri ödenmesinin Birlik/Kurum tarafından 15 (onbeş) iş günü içinde gerçekleştirileceği iletilmiş

Kategori TEB Haber

Birliğimiz İle Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'ün 9.1 maddesi;

Kategori TEB Haber

Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ün 7.15. "Sözleşmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi fes edilmiş sayılır" şeklindeki maddeye istinaden sözleşmelerin 29.04.2016 günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmekte idi.

Kategori TEB Haber