Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler Genelge

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 16.05.2018 tarihinde, İl Sağlık Müdürlüklerinin dikkatine başlığı ile 2018/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Kategori Duyuru

41A.00.003742
16.05.2018

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, 

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasında bugün (28.11.2017) yayımlamış olduğu duyuru şu şekildedir;

Kategori Duyuru

40.A.00.12501
30.10.2017

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 26.10.2017 tarihinde “İlaç Güvenlik İzlem Formları” konulu olarak 2017/3 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.03.2016 tarihinde aynı tarihli ve 2164355 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; “Hemofili Takip Karnesi ve Kan Ürünleri Reçeteleri Hakkında” 2016/9 sayılı Genelge yayımlanmış olup ekte sunulmaktadır.

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun resmi web sayfasında yayımlanan duyuru ile; 14/03/2016 tarihli ve 2164352 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2016/7 sayılı Genelge yayımlandığı bildirilmiş olup, ilgili genelge yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.03.2016 tarihinde aynı tarihli ve 2164347 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; “Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında” 2016/3 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Kategori Haberler