Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler Duyuru

Cuma, 12 Ağustos 2016 11:30

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

     Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 05/08/2016 tarihli ve 99345423-549-1066 sayılı yazısı.

Kategori Duyuru
Çarşamba, 10 Ağustos 2016 10:58

SGK DUYURUSU LENALİDOMİD HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 09.08.2016 tarihinde yayımlanan duyurularında;

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 01/04/2016 tarihli ve 2016/2324 Esas sayılı kararı ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.C maddesinin “Lenalidomid” başlıklı (n) bendinde yer alan “Tedavinin devamında her 6 ıncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir” ibaresinin yürütümü durdurulduğu; 03/06/2016 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütüleceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

SGK Duyurusuna için tıklayınız.

Kategori TEB Haber

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 01.08.2016 tarihinde (bugün) “İkinci Eczacı Ataması Hakkında” başlığı altında yayımlanan duyuru şu şekildedir;

“Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları doğrultusunda serbest eczane mesul müdürü eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden beyan edilen ciro bilgileri ve bir önceki yıla ait Kurum verilerinden ulaşılan reçete bilgileri esas alınarak ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler belirlenmiş ve 30/06/2016 tarih ve 84807 sayılı yazımız ekinde ikinci eczacı çalıştırılması gereken eczanelerin faaliyet gösterdiği illerin sağlık müdürlüklerine bildirilmiştir.

İl sağlık müdürlüğü tarafından, yazımız ekindeki listede adı geçen serbest eczanelerin mesul müdürlerine, listede belirtilen sayıda ikinci eczacı çalıştırması zorunluluğunun bildirilmesinin akabinde Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda çalıştırılacak ikinci eczacıların otuz gün içinde eczane mesul müdürü tarafından işe başlatılması gerekmektedir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılacak ve eczacıya otuz gün süre verilecektir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınacaktır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise eczane ruhsatnamesi süresiz askıya alınacaktır.

İkinci eczacı çalıştırılması zorunlu olan serbest eczanelerde çalışacak ikinci eczacılar için il sağlık müdürlükleri tarafından duyurumuz ekinde yer alan format doğrultusunda İkinci Eczacı Belgesi düzenlenecek ve ikinci eczacıya ait bilgiler TİTCK İl Sağlık İşlemleri sisteminde yer alan “Serbest Eczane Kayıt Güncelleme” ekranı üzerinden de kaydedilecektir.

İkinci eczacı belgesi düzenlenirken il sağlık müdürlükleri tarafından ikinci eczacıya ait T.C. kimlik numarası beyanı, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti, eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı, mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş, mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu, 2 adet vesikalık fotoğraf, eczacının meslekten men cezası bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı eczacı odası kayıt belgesi, eczane sahip ve mesul müdürünün ikinci eczacı tayin dilekçesi, ikinci eczacının görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair dilekçe, ikinci eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge istenecektir.

İkinci eczacı belge formatı duyurumuz ekinde yer almaktadır.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Duyuru ekinde iletilen ikinci eczacı belge formatı için tıklayınız.

Kategori TEB Haber

Bilindiği üzere, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlendiği 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm Kamu Kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan özel iş yerleri 01 Temmuz 2016 tarihi itibari ile ilgili yasa ve bağlı yönetmeliklerden sorumlu tutulacaktır.

Kategori Duyuru

01/01/2015-31/05/2016 tarihleri arası eczane nöbet çizelgeleri yazımız ekinde mevcuttur. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Kategori Duyuru
Salı, 14 Haziran 2016 15:46

İş Teftiş Kurulu Denetimleri Hakkında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı iş müfettişlerince 2016 yılında yürütülmeye başlanan ve 01 Ocak 2015 dönemi sonrasını kapsayan iş yerleri olarak eczanelerde çalışma koşulları ile ilgili programlı denetimlerde genel olarak eksikliklerin giderilmesi amacı ile Kurum tarafından Birliğimize iletilen ve doldurulması tavsiye edilen bilgi formu Ekte iletilmektedir.

Kategori Duyuru
Cuma, 10 Haziran 2016 14:56

Genel Toplantı Daveti

11 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 12:00'da oda binamızda aşağıda ki gündemle genel bir toplantı yapılacaktır.

Kategori Duyuru
Çarşamba, 01 Haziran 2016 18:33

Cezaevi Reçete Sıralaması Hakkında

2016 Cezaevi reçete karşılama sıralaması 01/06/2016 Çarşamba günü (Bugün) saat 12:00'da oda binamızda katılan eczacılarımızın huzurunda kura çekimi ile belirlenmiştir. Reçete karşılama listesi aşağıda ki şekildedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Kategori Duyuru
Çarşamba, 25 Mayıs 2016 18:16

2016 Yılı Yaz Dönemi Nöbeti Hakkında

2016 yılı yaz dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos) nöbeti yazımız ekinde mevcuttur. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında "Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında" yayınlanan duyuruda;

Kategori Duyuru
Page 5 of 9